Licencje

 

Korzystanie z materiałów redakcyjnych opublikowanych na stronie Portalu ArtSherlock Magazyn (artsherlockmagazyn.pl) bądź dokonywanie ich opracowań wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy – Fundacji Communi Hereditate. W tym celu prosimy o kontakt: info@communihereditate.pl

 

  1. Portal ArtSherlock Magazyn oraz wszelkie zawarte w nim Materiały podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu ArtSherlock Magazyn przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.
  3. Użytkownicy poprzez korzystanie z utworów udostępnionych w Portalu ArtSherlock Magazyn nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
  4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu ArtSherlock Magazyn oraz zamieszczonych w nim utworów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu ArtSherlock Magazyn lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu ArtSherlock Magazyn lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.