Rysunki i tkaniny zabytkowe w bazie danych aplikacji ArtSherlock

tapiseria_rozpoznane

Aplikacja mobilna ArtSherlock służąca do automatycznego rozpoznawania zagrabionych w Polsce podczas II wojny światowej dzieł sztuki, od lipca 2016 roku poszerzyła swoją funkcjonalność o możliwość weryfikacji utraconych rysunków i tkanin zabytkowych.

Dzięki przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowaniu, do bazy danych aplikacji włączona została dokumentacja ikonograficzna kilkuset obiektów. Do chwili obecnej aplikację zainstalowało prawie 6000 użytkowników z 36 krajów świata. Wykonano ponad 7800 fotografii.

Aplikacja umożliwia automatyczne rozpoznawanie dzieł sztuki jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie poświęcone polskim stratom wojennym. ArtSherlock to autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, realizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

INNE ARTYKUŁY Z KATEGORII: Aktualności

Wiemy, gdzie może znajdować się skradziony w Gdańsku obraz Pietera Brueghla “Kobieta przenosząca żar”!

Aplikacja ArtSherlock – praktyczne narzędzie w badaniu proweniencji muzealiów

Królewski „skarb” ostatniego Jagiellona na aukcji za granicą!